Ochránime vaše dáta

Využite naše skúsenosti s ochranou dát a zabezpečte svoju firmu pomocou najmodernejších aplikácií. Vieme, ako ochrániť vaše podnikové dáta a osobné údaje.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) kladie na firmy a organizácie náročné požiadavky.

Pomôžeme vám analyzovať stav spracúvania osobných údajov, identifikovať všetky požiadavky a navrhnúť vám vhodné technické a organizačné opatrenia.

Výsledkom našich služieb bude úvodná (GAP) analýza,  kompletná GDPR dokumentácia, metodické a školiace materiály a ToDo list v podobe zoznamu úloh pre úspešnú implementáciu v praxi.

BEZPEČNOSTNÝ SOFTVÉR A SLUŽBY

Ochrana pre škodlivým kódom (tzv. počítačovými vírusmi), ošetrovanie zraniteľností a ochrana prístupových údajov (prihlasovacie mená a heslá) je základom pre bezpečnosť na internete.

Špičkové riešenia založené na riešeniach Microsoft, Kaspersky a Sticky Password vám pomôžu naplniť technické opatrenia pre ochranu dát ako aj ochranu zariadení, systémov a sietí.

Súčasťou našich služieb je aj bezpečnostný monitoring, pravidelné detegovanie zraniteľných aplikácií a systémov prístupných z internetu.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Pomôžeme vám splniť požiadavky vychádzajúce zo smernice NIS a zákona o kybernetickej bezpečnosti týkajúce sa prevádzkovateľov základných a digitálnych služieb.

S ohľadom na klasifikáciu informácií navrhneme správne zaradenie vašich služieb do príslušných kategórií informačných systémov a sietí. Vykonáme analýzu rizík kybernetickejj bezpečnosti a na jej základe návrhneme vhodné bezpečnostné opatrenia.

Výsledkom našich služieb bude bezpečnostné dokumentácia spĺňajúce  legislatívne požiadavky a konlzultácie spojené so zavedením navrhnutých bezpečnostných opatrení v praxi.   

Platobna karta

Služby

Ako vám môžeme pomôcť

Ochrana osobných údajov

Viac informácií..

GDPR služby obsahujú:

 • Vypracovanie úvodnej analýzy
 • Spracovanie GDPR dokumentácie
 • Školiace materiály pre zamestnancov
 • Vzory zmlúv pre dodávateľov služieb
 • Implementačný plán
 • Služby zodpovednej osoby (DPO)

Bezpečnostný softvér

Viac informácií..

Dodávka a podpora:

 • Antivírusový softvér Kaspersky
 • Správca hesiel Sticky Password
 • Microsoft Azure a Microsoft 365
 • Monitoring zraniteľností
 • Konzultačné služby

Kybernetická bezpečnosť

Viac infromácií

Kyberbezpečnosť obsahuje:

 • Úvodnú GAP analýzu a analýzu rizík kyberbezpečnosti
 • Návrh bezpečnostných opatení
 • Bezpečnostnú dokumentáciu
 • Školiace materiály
 • Plán implementácie 
 • Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Čo o nás hovoria našich zákazníci?

Keď sme v roku 2018 hľadali dodávateľa pre služby spojené z GDPR, priateľ mi odporučil spoločnosť Secutreo. Spolupracujeme už viac ako päť rokov v oblasti ochrany osobných údajov,  informačnej bezpečnosti a školení zamestnancov.

Ján Dobák

riaditeľ, DOBRÝ ANJEL, n. o. Poprad

Naša konzultačná spoločnosť v prípade potreby využíva služby odborníkov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Secutreo je naším dlhoročným partnerom na projektoch, ktoré si vyžadujú expertný prístup.

Daniel Karas

konateľ, AVRIS Consulting, s.r.o.

Bezpečnosť a ochrana informácií je pri prevádzke elektronického obchodu nesmierne dôležitá. Sme radi, že ochranu osobných údajov máme podľa požiadaviek a že sa vždy v prípade potreby môžeme s dôverou obrátiť na Secutreo.

Tomáš Kürti

IT manažér, ANDREA SHOP, s.r.o.

Napriek tomu, že sme IT firma aj my potrebujeme služby v oblasti ochrany dát. Špecializácia spoločnosti Secutreo na kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov výborne pokrýva naše požiadavky na služby v tejto oblasti.

Miroslav Jombík

zakladateľ, INOVA Logic, s.r.o.

Kontaktný formulár

Adresa

Apollo Business Centre II
Prievozská 4/D, Blok E
821 09 Bratislava

E-mail

info@secutreo.sk

Telefónne číslo

+421 905 409 750