Máte ochranu osobných údajov správne?

1. Záznamy o spracovateľských činnostiach?

Vzor ako majú záznamy vyzerať zverejnil Úrad na ochranu osobných údajov SR. To ako majú byť vyplnené závisí od konkrétnej situácie a účelov. Viesť záznamy je povinnosť každej firmy!

2. Smernicu o ochrane osobných údajov?

  1. Z GDPR nariadenia firmám vyplývajú povinnosti, ktoré by mali vedieť splniť. Ide o informačnú povinnosť, výkon práv dotknutých osôb, oznamovaciu povinnosť ak príde k porušeniu ochrany osobných údajov.
3. Vzory informačnej povinnosti

Každá firma musí zrozumiteľne informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov. Dotknutými osobami sú napríklad zamestnanci, navštevníci web stránky, či osoby sú kamerou v obchode a pod.

4. Poverenia a pokyny pre prácu s osobných údajmi?

Každý zamestnanec, (recepčná, účtovníčka, obchodník, konateľ a pod.) ktorý na svojej pracovnej pozícii prichádza do kontaktu s osobnými údajmi musí mať poverenie a pokyny čo má robiť a čo nemá robiť.

5. Zmluvy so sprostredkovateľmi?

Ide o činnosti, ktoré si firma objednáva, napríklad externé vedenie účtovníctva a miezd, služby BOZP, hosting web stránky, GPS vozidiel a pod. Títo poskytovatelia služieb majú prístup k určitým údajom (napríklad o zamestnancoch, alebo o zákazníkoch) a ochranu údajov s nimi je potrebné vyriešiť zmluvne.

Kompletný 10 bodový kontrolný zoznam GDPR vám zašleme priamo na Váš e-mail.

Naše skúsenosti pomohli stovkám firiem

Ak si neviete rady, zverte sa do rúk odborníkom, pomôžeme Vám so zvládnutím GDPR.

Potrebujete vypracovať GDPR dokumentáciu, alebo potrebujete školenie?

Ak si neviete rady, môžete s prihlásiť na praktický workshop GDPR krok za krokom

Alebo sa zverte do rúk odborníkom, pomôžeme Vám so zvládnutím GDPR

Vykonáme úvodný audit
Preškolíme zamestnancov
Vypracujeme GDPR dokumentáciu
Poskytneme následné konzultácie a servis
Napíšte nám: