GDPR pre malé firmy a e-shopy

GDPR pre malé firmy a e-shopy

Často sa stretávam s otázkou, čo všetko v rámci GDPR sa týka malých firiem, ak prevádzkujú e-shopy, majú jedného zamestnanca a väčšinu činnosti (účtovníctvo, logistiku) zabezpečujú pomocou externých partnerov. Na úvod musím  povedať, že to je že e-shop malý, neznamená...
Viete, že GDPR sa týka aj vašej firmy?

Viete, že GDPR sa týka aj vašej firmy?

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, označované aj skratkou GDPR (General Data Protection Regulation), úplne mení pravidlá, ktoré musia firmy dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov....