GDPR pre malé firmy a e-shopy

GDPR pre malé firmy a e-shopy

Často sa stretávam s otázkou, čo všetko v rámci GDPR sa týka malých firiem, ak prevádzkujú e-shopy, majú jedného zamestnanca a väčšinu činnosti (účtovníctvo, logistiku) zabezpečujú pomocou externých partnerov. Na úvod musím  povedať, že to je že e-shop malý, neznamená...
Viete, že GDPR sa týka aj vašej firmy?

Viete, že GDPR sa týka aj vašej firmy?

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, označované aj skratkou GDPR (General Data Protection Regulation), úplne mení pravidlá, ktoré musia firmy dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov....
Malý slovník GDPR

Malý slovník GDPR

Aj keď sa zdá, že v pojmoch máme prehľad a vieme čo znamenajú, tak niekedy zákony a nariadenia môžu dať presnejší význam. Tak je to aj v prípade ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR. Osvojte si najdôležitejšie z nich! Osobný údaj Údaj určenej, alebo...